Selitys

Tooran ensimmäisissä jakeissa mainittu Jumala on bina, josta virtaavat seuraavat viisi sefiraa: ḥeseḏ, ḡevura, tifˀereṯ, neṣaḥ sekä hoḏ. Näitä edustavat jakeesta esiin nostetut viisi sanaa.

1מרחפתmeraḥefeṯliikkui
2עלˁalpäällä
3פניpenekasvot
4המיםham-majimvesi
5ויאמרwaj-joˀmerja sanoi

Valon kätkemisestä kertoo Talmud näin:

כדר' אלעזר דא"ר אלעזר אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר (איוב לח, טו) וימנע מרשעים אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא שנאמר (ברשית א, ד) וירא אלהים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר (ישעיהו ג, י) אמרו צדיק כי טוב

kiḏ-rabbi ˀelˁazar de-ˀamar rabbi ˀelˁazar ˀor šeb-baraˀ haq-qadoš baruḵ huˀ be-jom riˀšon ˀadam ṣofe bo mis-sof ha-ˁolam we-ˁaḏ sofo kiwwan šen-nistakkel haq-qadoš baruḵ huˀ be-ḏor ham-mabul u-ve-ḏor hap-pelaḡa we-raˀa šem-maˁaśehem mequlqalim ˁamad u-ḡenazo me-hen šen-neˀemar (ˀijjov 38:15) we-jimmanaˁ me-rešaˁim ˀoram u-zeroaˁ rama tiššaver u-le-mi genazo le-ṣaddiqim le-ˁaṯid la-voˀ šen-neˀemar (berešiṯ 1:4) waj-jarˀ ˀelohim ˀeṯ-ha-ˀor ki-ṭov we-ˀen ṭov ˀellaˀ ṣaddiq šen-neˀemar (ješaˁjahu 3:10) ˀimru ṣaddiq ki-ṭov

Rabbi ˀElˁazarin mukaan — rabbi ˀElˁazarhan sanoi: «Pyhän —olkoon hän siunattu— ensimmäisenä päivänä luoman valon avulla Adam näki [sielun silmin] maailmankaikkeuden yhdestä äärestä toiseen. Kun Pyhä —olkoon hän siunattu— tarkasteli sukupolvia tulvasta hajottamiseen ja näki, että niiden teot olivat saastaisia, hän nousi pystyyn ja kätki valon heiltä, niin kuin [sanassa] sanotaan

Ne, jotka ovat luopuneet Jumalasta, jäävät vaille valoa. Röyhkeän käsivarsi murskataan.
Job 38:15

Ja kenelle Hän kätki sen? Vanhurskaille (ṣaddiqim) messiaanista aikaa varten, niin kuin [sanassa] sanotaan

Jumala näki, että valo oli hyvä.
1. Moos. 1:4

Eikä ole muuta hyvää (ṭov) kuin vanhurskas, niin kuin [sanassa] sanotaan

Onnellinen (ṭov) on vanhurskas!
Jes 3:10»


Ḥaḡiḡa 12a:9-10