Selitys

מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים היא קשה על בעלה ללקטה, כך היתה גאלתן של ישראל קשה לפני הקדוש ברוך הוא לגאל

ma šošanna zo ke-še-hiˀ neṯuna ben ha-ḥoḥim hiˀ qaša ˁal baˁalah le-laqṭah kaḵ hajeṯa geˀullaṯan šel jiśraˀel qaša lifne haq-qadoš baruḵ huˀ lig-gaˀel

Mikä on tuo ruusu, joka on pantu ohdakkeiden keskelle? Vaikea on hänen ylkänsä häntä noukkia. Sellainen on Israelin lunastus: vaikeaa tulla Pyhän —olkoon Hän siunattu— lunastamaksi.
Waj-jiqraˀ rabba 23:2

"Šosanna" käännetään heprean sanakirjoissa ja tavallisimmissa raamatun käännöksissä sanalla lilja. Tämän kohdan kukan kuvaus ei kuitenkaan osu yhteen minkään liljalajikkeen kanssa. Zoharin kirjoittajalla onkin mielessään toisaalta ladinonkielinen Laulujen laulun käännös:

Commo la roza entre los espinos, ansi mi conpañera entre las dueñas.

toisaalta 1100-1200 luvulla Eurooppaan kulkeutunut Rosa gallica versicolor ruusulajike, jossa on punapilkkuiset valkoiset terälehdet.

"Keneseṯ jiśraˀel" Israelin yhteisö/seurakunta viittaa myös kymmenenteen sefiraan eli malkuṯiin. Malkuṯin ylkä on tifˀereṯ, ja qabbalan mukaan Laulujen laulu käsitteleekin näiden kahden suhdetta. Malkuṯ on eräässä mielessä hädässä oleva neito, sillä hän on pahuuden voimien saartama.

"Kolmetoista laupeuden mittaa" (שלוש עשרה מידות הרחמים šeloš ˁeśre middoṯ ha-raḥamim) luetellaan 2. Mooseksen kirjassa:

Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa: «Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lasten lapset aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista.»
2. Moos. 34:6-7

Tavallisimmin ne poimitaan jakeista näin:

1יהוהjhwhherra
2יהוהjhwhherra
3אלˀeljumala
4רחוםraḥumlaupias
5חנוןḥannunarmahtavainen
6ארך אפיםˀereḵ ˀappajimkärsivällinen
7רב-חסדrav-ḥeseḏvaltaisan hyvä
8אמתˀemeṯtotuus
9נצר חסד לאלפיםnoṣer ḥeseḏ la-ˀalafimarmollinen tuhansille
10נשא עוןnośeˀ ˁawonantaa anteeksi ˁawon-synnit
11נשא פשעnośeˀ pešaˁantaa anteeksi pešaˁ-synnit
12נשא חטאהnośeˀ ḥaṭṭaˀaantaa anteeksi ḥaṭṭaˀa-synnit
13ונקהwe-naqqeei jätä rankaisematta

JE:n artikkeli 13 laupeuden mitasta englanniksi

Jumala mainitaan ensimmäisen kerran jakeessa 1. Moos. 1:1 ja toisen kerran jakeessa 1:2. Niiden väliin jää 13 sanaa, jotka ovat:

1אתˀeṯ
2השמיםhaš-šamajimtaivaat
3ואתwe-ˀeṯ
4הארץha-ˀareṣmaa
5והארץwe-ha-ˀareṣja maa
6היתהhajeṯaoli
7תהוṯohuautio
8ובהוwa-vohuja tyhjä
9וחשךwe-ḥošeḵja pimeys
10עלˁalpäällä
11פניpenekasvot
12תחוםṯeḥomsyvyys
13ורוחwe-ruaḥja henki