Bibliografia

Allegro, John, The Dead Sea Scrolls — A Reappraisal, 2nd edition, London, Penguin Books Ltd, 1964
Teoksen ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 1956, ja siinä olevat tiedot ovat varmasti päivityksen tarpeessa. Kirja kertoo kääröjen löytymistarinan, ja se sisältää myös tiiviin esityksen Qumran-lahkon alkuperästä ja opinkappaleista.
Baker-Brian, Nicholas J., Manichaeism — An Ancient Faith Rediscovered, London, T&T Clark International, 2011

BeDuhn, Jason David, The Manichaean Body — In Discipline and Ritual, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2000
BeDuhnin väitöskirja ja yritys palauttaa manikealainen ehtoollinen, eli hurskaiden rituaaliateria, omalle paikalleen manikealaisuuden uskontotieteellisessä tutkimuksessa. Vaatii —jos ei esitietoja uskontotieteestä— niin ainakin harjaantumista tieteellisen tekstin lukemiseen.
Forcano, Manuel, Els jueus catalans — La història que mai no t’han explicat, Barcelona, Angle Editorial, 2014
Frank, Daniel H. & Leaman, Oliver, History of Jewish Philosophy, London, RKP, 1997
Gardner, Iain, The Kephalaia of the Teacher: the edited Coptic Manichaean texts in translation with commentary, Leiden, Brill, 1995
Englanninnos yhdestä harvoista säilyneistä manikealaisista alkuperäisteoksista. Vaatii hieman ennakkotietoja manikealaisuudesta.
Gardner, Iain & Lieu, Samuel, Manichaean Texts from the Roman Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2004
Kokoelma läntisiä manikealaisia tekstejä sekä vastustajien poleemisia kirjoituksia. Osa käännöksistä tehty vain tätä kirjaa varten.
Green, Arthur, A Guide to the Zohar, Stanford CA, Stanford University Press, 2004
Idel, Moshe, Absorbing Perfections — Kabbalah and Interpretation, Vail-Ballou Press, Binghamton NY, 2002
Jastrow, Marcus, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature, USA, Judaica Treasury, 2004
Yli 100 vuotta vanha, mutta käyttökelpoinen silloin, kun Sokoloffin sanakirjat uuvuttavat runsaudellaan.
Joüon, Paul, Grammaire de l'hébreu biblique, E.P.I.B., Roma, 1923
Maalouf, Amin, Les Jardins de Lumière, Paris, Editions J.-C. Lattès, 1991
Romaani Manin elämästä.
Matt, Daniel C., Zohar, Volume One, Stanford CA, Stanford University Press, 2003

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Two, Stanford CA, Stanford University Press, 2003

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Three, Stanford CA, Stanford University Press, 2005

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Four, Stanford CA, Stanford University Press, 2007

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Five, Stanford CA, Stanford University Press, 2009

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Six, Stanford CA, Stanford University Press, 2011

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Seven, Stanford CA, Stanford University Press, 2012

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Eight, Stanford CA, Stanford University Press, 2014

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Nine, Stanford CA, Stanford University Press, 2016

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Ten, Stanford CA, Stanford University Press, 2016

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Eleven, Stanford CA, Stanford University Press, 2016

Matt, Daniel C., Zohar, Volume Twelve, Stanford CA, Stanford University Press, 2017

Mopsik, Charles, Le Zohar – Genèse, tome I, Paris, Verdier, 1984
Préliminaires, Beréchit, Noah, Lekh Lekha
Mopsik, Charles, Le Zohar – Genèse, tome II, Paris, Verdier, 1984
Vayera, Hayé Sarah, Toldot, Vayétsé, Vayichlah
Mopsik, Charles, Le Zohar – Livre de Ruth, Paris, Verdier, 1987

Mopsik, Charles, Le Zohar – Genèse, tome IV, Paris, Verdier, 1996
Vayigach, Vayehi
Mopsik, Charles, Le Zohar – Cantique des cantiques, Paris, Verdier, 1999

Mopsik, Charles, Le Zohar – Lamentations, Paris, Verdier, 2000

Mopsik, Charles, Le Zohar – Genèse, tome III, Paris, Verdier, 2001
Vayéchev, Miqets
Newman, Jacob, The Commentary of Nahmanides on Genesis Chapters 1-6, Leiden, E.J. Brill 1960

Patai, Raphael, The Hebrew Goddess, Detroit MI, Wayne State University Press, 1990
Pettipiece, Timothy, Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia, Leiden, Brill, 2009
Tulkinta manikealaisesta numerologiasta.
Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy — Volume I, 2nd edition, London UK, George Allen & Unwin LTD, 1929

Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy — Volume II, 2nd edition, London UK, George Allen & Unwin LTD, 1929

Scholem, Gershom, Alchemy and Kabbalah, Thompson CT, Spring Publications, 2015

Scholem, Gershom, Kabbalah, New York NY, Meridian, 1941
Scholemin Encyclopædia Judaicaan kirjoittama materiaali kirjaksi koottuna.
Scholem, Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, New York NY, Schocken Books, 1974
Mahdollisesti kaikkien aikojen merkittävin luentosarja juutalaisesta mystiikasta.
Scholem, Gershom, The Messianic Idea in Judaism, New York NY, Schocken Books, 1971

Scholem, Gershom, Le Nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage, Paris FR, Éditions Allia, 2018

Scholem, Gershom, On the Kabbalah and Its Symbolism, New York NY, Schocken Books, 1965

Scholem, Gershom, On the Mystical Shape of the Godhead, New York NY, Schocken Books, 1991

Scholem, Gershom, Origins of the Kabbalah, USA, Princeton University Press, 1987
Tärkeä tutkielma Sefer hab-bahirista sekä qabbalan alkuajoista Provancessa ja Kataloniassa. Kertoo sen, mitä Stoyanovilta jäi kertomatta manikealaisuuden ja kataarilaisuuden vaikutuksesta qabbalan syntyyn. Vaatii esitietoja Sefer hab-bahirista.
Scholem, Gershom (toim.), Zohar — The Book of Splendor, New York, Schocken Books, 1949

Sokoloff, Michael, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, Ramat-Gan, Bar Ilan University Press, 2002

Sokoloff, Michael, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, 2nd edition, Ramat-Gan, Bar Ilan University Press, 2002

Sollamo, Raija (toim.), Kuolleen meren kirjakääröt — Qumranin tekstit suomeksi, Helsinki, Yliopistopaino, 1991

Stausberg, Michael & Sohrab-Dinshaw, Yuhan, The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, West Sussex, John Wiley & Sons Ltd, 2015
Stoyanov, Yuri, The Other God — Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy, Yale University Press, New Haven and London, 2000
Tärkeä yhteenveto dualismin historiasta.
Tardieu, Michel, Le Manichéisme, 2e édition, Paris, Presses Universitaires de France, 1997

Tishby, Isaiah, The Wisdom of the Zohar, Volume One, Liverpool, Littman Library of Jewish Civilization, 1989

Tishby, Isaiah, The Wisdom of the Zohar, Volume Two, Liverpool, Littman Library of Jewish Civilization, 1989

Tishby, Isaiah, The Wisdom of the Zohar, Volume Theree, Liverpool, Littman Library of Jewish Civilization, 1989

Vermes, Geza, The Dead Sea Scrolls in English, 2nd edition, London, Penguin Books Ltd, 1975